Jeśli chcesz kandydować w wyborach na stanowisko Senatora lub Deputowanego musisz:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • być obywatelem brytyjskim, który: (a) zamieszkiwał na Jersey przez co najmniej 2 lata do dnia wyborów włącznie, lub (b) zamieszkiwał na Jersey przez 6 miesięcy do dnia wyborów włącznie, jak również przez łączny okres 5 lat wcześniej.

Jeśli chcesz kandydować w wyborach na Konstabla musisz:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • być obywatelem brytyjskim, który zamieszkiwał na Jersey: (a) przez okres co najmniej 2 lat do dnia wyborów włącznie, lub (b) przez okres 6 miesięcy do dnia wyborów włącznie, jak również przez łączny okres 5 lat wcześniej.

Konstable nie mogą sprawować urzędu, jeśli nie mieszkają w okręgu, który reprezentują.

Nominacja

Jeśli zdecydujesz się kandydować w wyborach, musisz wypełnić formularz nominacji i oświadczenie o wyrokach skazujących. Wnioskodawca i osoby popierające muszą posiadać czynne prawo wyborcze, jeżeli kandydujesz na stanowisko Senatora, oraz czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym kandydujesz, jeżeli kandydujesz na stanowisko Konstabla lub Deputowanego.

Twój wnioskodawca i osoby popierające zaproponują Cię jako kandydata podczas spotkania nominacyjnego. Należy wypełnić formularz nominacyjny, który zostanie przedstawiony na spotkaniu nominacyjnym, które odbędzie się po zarządzeniu wyborów przez Sąd Królewski.

Manifest

Jeśli zdecydujesz się kandydować w wyborach, zostaniesz poproszony/-a o dostarczenie pisemnego manifestu i fotografii cyfrowej w celu umieszczenia ich na tej stronie internetowej oraz w ulotce Manifesty Kandydatów, która będzie rozprowadzana na całej wyspie przed wyborami.

Dalsze szczegóły dotyczące składania manifestu i wydatków wyborczych oraz wskazówki dotyczące wyborów powszechnych w 2022 roku na Jersey zostaną dodane wkrótce.

Najczęściej zadawane pytania

Nie urodziłem się w Jersey; czy nadal mogę kandydować w wyborach?

Aby kandydować w wyborach na Senatora lub Deputowanego, należy urodzić się na Jersey lub być obywatelem brytyjskim, który przebywał na Jersey przez co najmniej 2 lata do dnia wyborów włącznie, lub być rezydentem na Jersey przez 6 miesięcy do dnia wyborów włącznie, jak również przez łączny okres 5 lat wcześniej.

Jeśli chcesz kandydować w wyborach na Konstabla, musisz mieszkać w okręgu, w którym chcesz kandydować, być rezydentem na Jersey przez co najmniej 2 lata do dnia wyborów włącznie lub być rezydentem na Jersey przez 6 miesięcy do dnia wyborów włącznie, a także łącznie przez okres 5 lat wcześniej.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Ile muszę mieć lat, aby kandydować w wyborach?

Aby kandydować w wyborach, musisz mieć ukończone 18 lat.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy muszę mieć jakieś szczególne kwalifikacje lub doświadczenie, aby kandydować w wyborach?

Do kandydowania w wyborach nie są potrzebne żadne kwalifikacje ani doświadczenie.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Jestem karany; czy mogę jeszcze kandydować w wyborach?

Jeśli kandydujesz w wyborach, musisz wypełnić oświadczenie o wyrokach skazujących.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj;.

Co jeśli angielski nie jest moim pierwszym językiem?

Każdy może kandydować pod warunkiem, że kandydaci spełniają wymagania, aby móc kandydować w wyborach. Wsparcie będzie dostępne przez Sekretariat Zgromadzenia Stanów.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Już wcześniej startowałem w wyborach. Czy istnieje ograniczenie co do liczby kandydatur?

Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można kandydować w wyborach, niezależnie od tego, czy zostało się wybranym czy nie.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy muszę występować jako pojedyncza osoba?

Kandydaci mogą kandydować jako osoby pojedyncze lub dołączyć do jednej z partii politycznych Jersey.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy muszę mówić, że jestem w partii, kiedy kandyduję?

Tak, musisz podpisać oświadczenie na formularzu nominacji, zanim inni Cię poprą.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Jak kandydowanie w wyborach wpłynie na moją obecną pracę?

Będziesz potrzebować czasu wolnego od pracy, ponieważ okres wyborczy trwa prawie 5 tygodni od wieczoru nominacji i będziesz potrzebować czasu wolnego, aby rozmawiać z ludźmi w swoim okręgu i uczestniczyć w spotkaniach wyborczych.

Jeśli jesteś pracownikiem sektora publicznego, możesz nie być w stanie kandydować w wyborach bez uprzedniej rezygnacji z pracy. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Widziałem, że nowe okręgi wyborcze zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Stanów w ubiegłym roku, ale kiedy zostaną wprowadzone w życie?

Obecnie trwają prace nad ustawami, które mają odzwierciedlać decyzje podjęte przez Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2020 r:

 • zmniejszona liczba okręgów wyborczych;
 • usunięcie funkcji Senatora ze Zgromadzenia Stanów;
 • zwiększenie liczby Deputowanych.

Ustawy aktualizujące zostaną poddane pod debatę Zgromadzenia Stanów w dniu 20 kwietnia 2021 r., a ich wdrożenie rozpocznie się w 2022 r.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Jak mogę wybrać, jakim typem Członka Zgromadzenia Stanów chcę być?

Obecnie trwają prace nad ustawami, które mają odzwierciedlać decyzje podjęte przez Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2020 r:

 • zmniejszona liczba okręgów wyborczych;
 • usunięcie funkcji Senatora ze Zgromadzenia Stanów;
 • zwiększenie liczby Deputowanych.
 • Ustawy aktualizujące zostaną poddane pod debatę Zgromadzenia Stanów w dniu 20 kwietnia 2021 r., a ich wdrożenie rozpocznie się w 2022 r.

  Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy mogę kandydować w wyborach tylko w okręgu lub dystrykcie, w którym mieszkam?

Aby kandydować na funkcję Konstabla musisz mieszkać w okręgu, który chcesz reprezentować. Aby kandydować na funkcję Deputowanego, można mieszkać w innym Okręgu niż ten, który chce się reprezentować.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Jeśli formalnie zgłoszę swój zamiar kandydowania w wyborach, jakie informacje o mnie zostaną podane do publicznej wiadomości?

Jeśli zdecydujesz się kandydować w wyborach, Twoje nazwisko i zdjęcie zostaną upublicznione. Konieczne będzie dostarczenie do vote.je streszczenia swoich poglądów na kwestie związane z Wyspami, aby społeczeństwo wiedziało, w co wierzysz. Zostanie to udostępnione na stronie vote.je oraz w materiałach drukowanych wysłanych do wszystkich gospodarstw domowych na Wyspie.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co się stanie, jeśli zostanę celem trollingu internetowego w mediach społecznościowych?

Obecnie trwają prace nad wsparciem ze strony Sekretariatu Zgromadzenia Stanów, które ma pomóc kandydatom i Członkom Zgromadzenia Stanów, jeśli doświadczą trollingu internetowego.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Ile własnych pieniędzy muszę wydać na swoją kampanię wyborczą?

Kandydaci mogą korzystać z własnych środków finansowych według własnego uznania, ale istnieje maksymalna kwota, którą można wykorzystać i która jest obliczana na podstawie liczby osób zarejestrowanych do głosowania w danym okręgu. Będziesz musiał(a) zadeklarować, ile wydajesz. Informacje o limitach na rok 2022 zostaną opublikowane po zatwierdzeniu okręgów wyborczych.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy otrzymam wsparcie, jeśli będę kandydował(a) w wyborach?

Pakiet bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych kandydatów jest obecnie opracowywany przez Sekretariat Zgromadzenia Stanów

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co zrobić, jeśli nie wiem, jak napisać manifest?

Porady i wskazówki dotyczące tworzenia manifestu zostaną udzielone przez Sekretariat Zgromadzenia Stanów.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co zrobić, jeśli nie czuję się pewnie w kontaktach z mediami?

Szkolenie medialne dla kandydatów będzie stanowić część pakietu wsparcia opracowywanego przez Sekretariat Zgromadzenia Stanów

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy mogę prowadzić kampanię wyborczą w innym języku?

Tak, jeśli chcesz przetłumaczyć swój manifest na inne języki, wersje te mogą być zamieszczone na stronie vote.je, a także w dokumencie manifestu rozesłanym do mieszkańców Wysp.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co jeśli zmienię zdanie i nie będę już chciał(a) startować w wyborach?

W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w wyborach. Jeśli zrezygnujesz ze startu po rozpoczęciu głosowania przedwyborczego i korespondencyjnego, Twoje nazwisko może nadal znajdować się na karcie do głosowania, ale głosy oddane na Ciebie nie zostaną policzone.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Czy jeśli zostanę wybrany/-a, otrzymam wynagrodzenie?

Tak, wszyscy Członkowie Zgromadzenia Stanów otrzymują roczne wynagrodzenie i emeryturę. Wynagrodzenie będzie wynosić 50 000 funtów rocznie dla wyborów w 2022 roku.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co jeśli zostanę wybrany/-a i zdecyduję się na założenie rodziny podczas mojej kadencji?

Będziesz uprawniony/-a do nieobecności w Zgromadzeniu Stanów z powodu „obowiązków rodzicielskich”, a następnie będziesz mógł/mogła wrócić do swoich obowiązków w Zgromadzeniu Stanów.
Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co się stanie, jeśli wygram wybory, ale zachoruję na poważną chorobę?

Będziesz mieć prawo do zwolnienia lekarskiego.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Jeśli mi się powiedzie, jak długa będzie moja kadencja jako Członka Zgromadzenia Stanów?

Kadencja Członków Zgromadzenia Stanów trwa 4 lata. W przypadku zwołania nowych wyborów Członkowie mogą ubiegać się o ponowny wybór. W Jersey nie ma limitu, ile razy można ubiegać się o reelekcję.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie  tutaj.

Jakie wsparcie jest dostępne, jeśli nie zostanę ponownie wybrany po zakończeniu mojej kadencji?

W przypadku utraty stanowiska przysługuje odprawa w wysokości ustawowej odprawy z tytułu zwolnień.

Aby dowiedzieć się więcej oraz otrzymywać aktualizacje i informacje, zgłoś swoje zainteresowanie tutaj.

Co się stanie, jeśli prześlę dane do vote.je?

Nie udostępniamy podanych przez Ciebie informacji żadnym stronom trzecim i chronimy je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić naszą Politykę prywatności stronę.

Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi kandydowania w wyborach?

Dalsze pytania dotyczące kandydowania w wyborach można kierować do Sekretarza Marka Egana ([email protected]) lub Zastępcy Sekretarza Lisy Hart ([email protected]).

Jeśli na Twoje pytanie nie ma odpowiedzi powyżej, prosimy skontaktuj się z nami.