Sąd Królewski wyznaczył termin wyborów uzupełniających na 28 lipca 2021 r., środę, na konstabla (Connétable) w St. Clement po śmierci Lena Normana w czerwcu 2021 r.

Osoby mieszkające w St. Clement, które ukończyły 16. rok życia i są zarejestrowane do udziału w wyborach, mogą w nich głosować na JEDNEGO KANDYDATA.

SPOTKANIA WYBORCZE

Zostaną zorganizowane dwa spotkania wyborcze, podczas których możliwe będzie lepsze poznanie kandydatów i zadawanie im pytań.

  • Osobiście: 20 lipca, wtorek, godz. 19:00, St. Clement’s Parish Hall, La Grande Route de la Cote, St Clement, JE2 6GP. Spotkanie to zostanie sfilmowane i opublikowane do obejrzenia na stronie Vote.je.
  • Przez Internet: szczegóły spotkania internetowego na żywo zostaną opublikowane na Vote.je.

REJESTRACJA DO UDZIAŁU W WYBORACH

Do oddania głosu uprawnione są osoby, które dokonały rejestracji. Jeśli Twojego imienia i nazwiska nie ma jeszcze w głównym spisie wyborców, możesz zarejestrować się do godz. 24:00 w środę, 21 lipca 2021 r., na listę uzupełniającą, co umożliwi oddanie głosu w wyborach uzupełniających. Możesz zarejestrować się na stronie internetowej votejearchive.wpengine.com/register.

Informacji na temat tego, czy Twoje imię i nazwisko widnieje w spisie wyborców, udzieli Parish Hall w St. Clement pod numerem telefonu 01534 854724.

GŁOSOWANIE PRZED WYBORAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Jeśli dokonałeś/-aś rejestracji do 29 czerwca 2021 r., możesz głosować przed terminem wyborów uzupełniających. Umożliwiający to lokal wyborczy znajduje się pod adresem Tribunal Offices, 1. piętro, International House, 41 The Parade, St Helier. Będzie on czynny:

20–23 lipca (od wtorku do piątku) od godz. 09:00 do 16:00, 26 lipca (poniedziałek) od godz. 09:00 do 14:00.

GŁOSOWANIE W DNIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Głosowanie możliwe jest w środę, 28 lipca 2021 r., w godz. 08:00 do 20:00 w St Clement Parish Hall, La Grande Route de la Cote, St. Clement, JE2 6GP.

ODDAWANIE GŁOSÓW W LOKALU WYBORCZYM

W lokalu wyborczym, zarówno podczas głosowania przed wyborami uzupełniającymi, jak i w dzień wyborów, sprawdzana będzie tożsamość wyborców. Należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem np. prawo jazdy lub paszport.

Wyborca otrzyma białą kartę do głosowania. W kabinie do głosowania na karcie obok imienia i nazwiska preferowanego kandydata umieszcza się znak „x”. Oto przykładowa karta do głosowania:

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ

Jeśli w dniu wyborów uzupełniających będziesz poza wyspą, możesz wnioskować o głosowanie drogą pocztową. Formularze do głosowania drogą pocztową można pobrać na stronie votejearchive.wpengine.com lub zamówić w Parish Hall lub sekretariacie sądu (Judicial Greffe). Formularz wniosku należy zwrócić do Judicial Greffe do godz. 24:00 w dniu 22 lipca drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. Adres Judicial Greffe: Royal Court House, Royal Square, St Helier, JE1 1JG.

Kiedy w sekretariacie wniosek ten zostanie odebrany, otrzymasz drogą pocztową kartę do głosowania, kopertę na kartę oraz oświadczenie potwierdzające tożsamość. Konieczne będzie:

  1. podanie symbolu „x” w kratce obok imienia i nazwiska preferowanego kandydata, złożenie karty wyborczej i włożenie jej do koperty,
  2. uzupełnienie i podpisanie oświadczenia
    potwierdzającego tożsamość,
  3. umieszczenie karty wyborczej i oświadczenia w tej samej kopercie i odesłanie jej pocztą do Judicial Greffe, tak aby została dostarczona najpóźniej do godz. 24:00 w dniu 28 lipca.

GŁOSOWANIE OSÓB CHORYCH
LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby, które nie będą czuły się na siłach, by zjawić się w Parish Hall w celu oddania głosu, mogą zaplanować wcześniejsze głosowanie. Wystarczy, że wypełnią formularz wniosku o wizytę w domu w ramach głosowania przed wyborami uzupełniającymi. Formularze wniosków można pobrać na stronie votejearchive.wpengine.com lub zamówić w Parish Hall.

Osoby, które zachorują w dniu 28 lipca 2021 r., w środę, i nie będą mogły zjawić się w lokalu wyborczym, powinny możliwie najszybciej skontaktować się z Parish Hall, skąd zostanie wysłany urzędnik, który zarejestruje ich głos.

PROGRAMY KANDYDATÓW

Komisja ds. przywilejów i procedur (Privileges and Procedures Committee) ma obowiązek opublikowania informacji na temat kandydatów biorących udział w nadchodzących wyborach oraz ich propozycji w programie wyborczym zgodnie z postanowieniami ustawy o wyborach publicznych, a konkretniej wydatkach i wpłatach (Public Elections [Expenditure and Donations]), na Jersey z 2014 r. Informacje przedstawia każdy z kandydatów. Ich poglądy NIE są poglądami Privileges and Procedures Committee.