Zgromadzenie Stanów – wybieralny parlament Jersey składa się z 49 Członków Zgromadzenia, w tym:

 • 8 senatorów – wybieranych do reprezentowania całej wyspy;
 • 12 konstabli – zwanych również Connétables. Pełnią oni podwójną rolę, zarówno jako przewodniczący okręgu, jak i Członek Zgromadzenia Stanów;
 • 29 deputowanych – wybieranych do reprezentowania interesów swoich Okręgów w Zgromadzeniu Stanów, jak również do zajmowania się szerszymi kwestiami dotyczącymi całej wyspy. Niektóre Okręgi o dużej liczbie mieszkańców mają więcej niż jednego Deputowanego, a niektóre, na przykład St. Helier, są podzielone na Dystrykty. Okręgi o mniejszej liczbie mieszkańców mają tylko jednego Deputowanego dla całego Okręgu.

Jednak jedyna różnica między nimi polega na sposobie ich wyboru – kiedy są w Izbie, ich głosy mają jednakową wagę.

Do głównych obowiązków Zgromadzenia Stanów Jersey należy:

 • uchwalanie ustaw;
 • zatwierdzanie rocznych szacunków wydatków publicznych;
 • powoływanie Rady Ministrów odpowiedzialnej za sprawy publiczne;
 • powoływanie Komisji ds. Rachunków Publicznych oraz paneli kontrolnych w celu rozliczania władzy wykonawczej;
 • ustalanie kierunków działania;
 • debatowanie i podejmowanie decyzji w sprawach o znaczeniu publicznym;
 • rozpatrywanie petycji;
 • reprezentowanie ludności Jersey.

Praca w okręgach wyborczych

Wszyscy Członkowie Zgromadzenia Stanów współpracują bezpośrednio z członkami swojego okręgu wyborczego, pomagając im w rozwiązywaniu problemów. Praca ta jest zróżnicowana i obejmuje uczestnictwo w spotkaniach w Okręgu, Komisjach ds. Dróg i innych sprawach Okręgu.

Ich praca może polegać na bezpośredniej pomocy wyborcom, np. na upewnieniu się, że otrzymują oni właściwe świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego lub na rozwiązaniu sporu dotyczącego planowania. Członkowie Zgromadzenia Stanów codziennie odbierają wiele telefonów i wiadomości e-mail od wyborców.

Posiedzenia Zgromadzenia Stanów

Zgromadzenie Stanów odbywa posiedzenia co trzy tygodnie, z przerwami na Boże Narodzenie, Wielkanoc i w okresie letnim.

Członkowie Zgromadzenia Stanów muszą przeczytać i zapoznać się z głównymi kwestiami, które będą przedmiotem debaty, tak aby mogli uczestniczyć w dyskusjach i wnosić poprawki, jeżeli ich wyborcy zostaliby poszkodowani w wyniku jakichś propozycji lub jeżeli ich wyborcy wyrazili zdecydowane poglądy.

Posiedzenia Zgromadzenia Stanów zaczynają się zazwyczaj o godzinie 9:30 i kończą około 17:30, ale mogą trwać tak długo, jak jest to konieczne, aby zakończyć debaty na temat spraw publicznych. Posiedzenia trwają zazwyczaj około dwóch dni, ale mogą trwać nawet do czterech dni. Posiedzenia można oglądać na żywo online lub nadrobić zaległości, oglądając nagrania z posiedzeń w Witrynie internetowej Zgromadzenia Stanów.

Ministrowie, Komisje i Panele kontrolne

Wielu Członków Zgromadzenia Stanów jest powoływanych do pełnienia określonych funkcji, do których należą m.in:

 • minister;
 • asystent ministra;
 • przewodniczący/członek Komisji ds. Rachunków Publicznych;
 • Zespół ds. wniosków dotyczących planowania;
 • Panel kontrolny;
 • Komisja ds. Przywilejów i Procedur.

Funkcje te obejmują udział w spotkaniach, podejmowanie decyzji dotyczących polityki, kontrolę polityki i ulepszanie procedur.

Numery telefonów Członków Zgromadzenia Stanów znajdują się na początku książki telefonicznej, a pełne dane kontaktowe są podane w Witrynie internetowej Zgromadzenia Stanów. Społeczeństwo może zwrócić się o pomoc do któregokolwiek z Członków Zgromadzenia Stanów.